فروشگاه عسل طبیعی کارنیکا

تمامی عسل های کارنیکا توسط زنبور دارانی که میشناسیم برداشت میشن ، ما این عسل هارو به آزمایشگاه میبریم و بعد از تعیین میزان ساکارز و سایر شاخص ها ، بسته بندی میکنیم  تا عسل طبیعی را به دست شما میرسونی .

عسل های کارنیکا شامل:

فروشگاه سنگ نمک و نمک معدنی کارنیکا

سنگ نمک و نمک معدنی های کارنیکا از معدن های داخل کشور و خارج از کشور تهیه شده و با کیفیت‌ترین نمک آبی ، نمک صورتی ، نمک نارنجی و دل نمک رو برای شما فرآهم آورده ایم . به امید این که گام در پیش برد سلامت شما عزیران برداشته باشیم.

فرآورده های نمک معدنی کارنیکا شامل :