نمکساب چهار عددی کوچک با ۶۰۰ گرم نمک معدنی

345,000 تومان

۶۰۰ گرم نمک معدنی شامل :

۱۵۰ گرم نمک آبی کریستال

۱۵۰ گرم نمک آبی سمنان

۱۵۰ گرم نمک صورتی

۱۵۰ گرم دلنمک

نمکساب ها قابلیت شارژ مجدد را دارند

 

نمکساب به همراه نمک معدنی کارنیکا استور
نمکساب چهار عددی کوچک با ۶۰۰ گرم نمک معدنی

345,000 تومان