نمکساب آلمانی با تیغه سرامیکی

485,000 تومان

نمکساب  و فلفلساب با تیغه سرامیکی و بدنه شیشه و فلز

دارای پیچ تنظیم اسیابقابلیت شارژ نامحدودبسی

6 در انبار

نمکساب و فلفل ساب با تیغه سرامیکی | کارنیکا استور
نمکساب آلمانی با تیغه سرامیکی

485,000 تومان