نمکساب بزرگ به همراه ۴۰۰ گرم نمک کریستال آبی

445,000 تومان

400 گرم کریستال آبی به همراه نمکساب

نمکساب های 400 گرمی قابل شارژ نیستند

نمکساب به همراه ۴۰۰ گرم نمک کریستال آبی درجه۱ |کارنیکا استور
نمکساب بزرگ به همراه ۴۰۰ گرم نمک کریستال آبی

445,000 تومان